Kryptiska tankegångar

Planerar, skriver ner. Suddar ut och skriver om. Fyller i önskelistor för inköp. Kladdar ihop en affärsplan, renskriver. Sätter mål, flera mål. Önskemål. Bilden blir bara mer och mer klar för varje dag som går. Färgerna går ihop sig, smakerna sätter sig och texten tycks bli allt mer rättstavad. En dag. En vacker dag. Läser på anteckningsbokens framsida "Dream, plan, do." Drömma har jag gjort länge nu. Det har alltid varit en dröm. Planeringsfasen har smygit igång. Mer seriöst än menat. Tänk om jag är där snart. På sista ordet. "Do". 
Dagbok | |
Upp